FRAC - Pracujemy dla Ciebie

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚĆI


INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W WYKONANIU OBOWIĄZKU PRZEWIDZIANEGO W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU.

SPÓŁKA FRAC DETAL SP. Z O. O. PRZEKAZAŁA, NA RZECZ ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, NIEMAL 5 TON ŻYWNOŚCI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 60.000 ZŁ. NA RZECZ TEJ - WPŁACIŁA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 4367,80 ZŁ

SPÓŁKA FRAC SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 789,87 ZŁ

SPÓŁKA FRAC BIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 2570,57 ZŁ

SPÓŁKA FRAC HANDEL SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 818,64 ZŁW ROKU 2022

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚĆI


INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W WYKONANIU OBOWIĄZKU PRZEWIDZIANEGO W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU.

SPÓŁKA FRAC DETAL SP. Z O. O. PRZEKAZAŁA, NA RZECZ ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, ORAZ FUNDACJI SERCE MIASTA W WARSZAWIE NIEMAL 6 TON ŻYWNOŚCI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 92.000 ZŁ. NA RZECZ STOWARZYSZENIA - WPŁACIŁA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 4663,53

SPÓŁKA FRAC SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 635,40 ZŁ

SPÓŁKA FRAC BIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 1592,91 ZŁ

SPÓŁKA FRAC HANDEL SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 460,89 ZŁ