FRAC - Pracujemy dla Ciebie


PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI


INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W WYKONANIU OBOWIĄZKU PRZEWIDZIANEGO W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU.

SPÓŁKA FRAC DETAL SP. Z O. O. PRZEKAZAŁA, NA RZECZ ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, NIEMAL 5 TON ŻYWNOŚCI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 60.000 ZŁ. NA RZECZ TEJ - WPŁACIŁA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 4.367,80 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 789,87 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC BIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 2.570,57 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC HANDEL SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 818,64 ZŁ.
W ROKU 2022

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI


INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W WYKONANIU OBOWIĄZKU PRZEWIDZIANEGO W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU.

SPÓŁKA FRAC DETAL SP. Z O. O. PRZEKAZAŁA, NA RZECZ ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, ORAZ FUNDACJI SERCE MIASTA W WARSZAWIE NIEMAL 6 TON ŻYWNOŚCI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 92.000 ZŁ. NA RZECZ STOWARZYSZENIA - WPŁACIŁA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 4.663,53 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 635,40 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC BIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 1.592,91 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC HANDEL SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 460,89 ZŁ.
W ROKU 2023

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI


INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W WYKONANIU OBOWIĄZKU PRZEWIDZIANEGO W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU.

SPÓŁKA FRAC DETAL SP. Z O. O. PRZEKAZAŁA, NA RZECZ ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, ORAZ FUNDACJI SERCE MIASTA W WARSZAWIE NIEMAL 4 TONY ŻYWNOŚCI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ PONAD 51.000 ZŁ. NA RZECZ STOWARZYSZENIA - WPŁACIŁA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 4.161,21 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 533,43 ZŁ .

SPÓŁKA FRAC BIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 1.483,99 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC HANDEL SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 394,73 ZŁ.
W ROKU 2024

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI


INFORMACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W WYKONANIU OBOWIĄZKU PRZEWIDZIANEGO W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU.

SPÓŁKA FRAC DETAL SP. Z O. O. PRZEKAZAŁA, NA RZECZ ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, ORAZ FUNDACJI SERCE MIASTA W WARSZAWIE NIEMAL 4 TONY ŻYWNOŚCI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ OKOŁO 30.000 ZŁ. NA RZECZ STOWARZYSZENIA - WPŁACIŁA RÓWNIEŻ OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 3.005,38 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 595,41 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC BIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 1.500,07 ZŁ.

SPÓŁKA FRAC HANDEL SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 390,70 ZŁ.

SPÓŁKA STALOWAWOLADIS SP. Z O. O. WPŁACIŁA, NA RACHUNEK ORGANIZACJI POD NAZWĄ STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH IM. ŚW. JUDY TADEUSZA W RZESZOWIE, OPŁATĘ ZA MARNOWANIE ŻYWNOŚCI W KWOCIE – 910,53 ZŁ.